Kỷ niệm 10 năm thành lập Cty Châu Bảo Uyên

Thực hiện ghi hình cho đối tác Cty nhựa đường Châu Bảo Uyên

Một số hình ảnh tiêu biểu