Lễ tổng kết 2017 nguyễn kim

Thực hiện ghi hình lễ tổng kết và các hoạt động hàng năm với đối tác Nguyễn Kim

một số hình ảnh tiêu biểu